जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा

मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे.
शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका (Land Record form ) निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

Back to top button
error: Content is protected !!